Në Familjen Mbretërore është e ndaluar të konsumohet ky lloj ushqimi

Të qenit në Familjen Mbretërore, ka avantazhet dhe disavantazhet e veta.
Ekziston një rregull për Windsors që duhet ndjekur dhe janë mjaftë befasuese.
Një rregull përqendrohet në dietën Mbretërore, me të cilën familja është e ndaluar të konsumoi ushqim të detit.
Këto kërkesa nuk kanë të bëjnë me peshën ose pamje, thjeshtë për të shmangur rreziqet e helmimit nga ushqimi qe mund të vijnë pas konsumimit të tyre.