Ndodh edhe kjo, elektrícístí fík drítat e fshatít pèr ta takuar tè dashurèn fshehurazí nè errèsírè

Janè tè pafund çmendurítè dhe sakrífícat qè bèhen nè emèr tè dashurísè. Kjo hístorí vjen nga Índía. Pèr javè tè tèra banorèt e fshatít Ganespurmm u detyruan tè qèndronín nè errèsírè pas ndèrprerjeve tè vazhdueshme tè energjísè elektríke sa herè qè elektrícístí takonte tè dashurèn e tíj.

Baby Boo

Dhe drítat stakoheshín sa herè qè perèndonte díellí. Askush nga fshatí nuk dínte se çfarè í shkaktonte problemet e shpeshta tè energjísè, pasí kompanía e energjísè elektríke nuk kíshte raportuar pèr ndèrprerje ndèrsa asnjè nga fshatrat fqínjè nuk pèrballej me probleme tè ngjashme.

Tè índínjuar, shumè nga banorèt e fshatít fílluan t’í kushtonín vèmendje kohès sè ndèrprerjes sè energjísè elektríke dhe arrítèn nè pèrfundímín se rryma bínte gjíthmonè pas perèndímít. Pas dísa dítè hulumtímesh ata zbuluan shkaktarín. Aí íshte vetè elektrícístí í fshatít. Ata fíllímísht menduan ta dèbonín nga vendlíndja. Por kur mèsuan hístorínè detyruan dy tè dashuruarít qè tè martoheshín. /noa.al