Najçevska: “Riemërtimi “maqedonas të veriut” është shkelje e ligjit ndërkombëtar”

Profesoresha Mirjana Najçevska në profilin e saj në Facebook, ka reaguar ndaj përdorimit të termit “maqedonas të veriut”.

Baby Boo

“Sipas nenit 1 të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike, të gjitha kombet kanë të drejtën e vetëvendosjes. Maqedonasit kanë vendosur ta konsiderojnë veten si një popull më vete dhe nuk ka vend për debat.
“Maqedonasit e veriut” është gjithashtu shkelje e e drejta ndërkombëtare. Mungesa e reagimit të duhur ndaj këtij lloj poshtërimi nga autoritetet dhe zyrtarët e lartë në Maqedoninë e Veriut është e papranueshme”, ka shkruar ajo.