MPPS: Ja numri ku të denonconi dhunën familjare në RMV

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale (MPPS) e RMV-së sot bëri të ditur se është rritur qasja deri te serviset për viktimat nga dhuna përgjatë vendit.

Baby Boo

“Në gjendje stresi dhe izolimi shtëpiak dhuna mundet të eskalojë”, bëhet e ditur në kumtesën e MPPS-së dhe shtohet se askush nuk duhet të ndjehet se është i vetëm.

Viktimat potenciale, siç bëhet e ditur, mund të drejtohen për ndihmë në qendrat për punë sociale dhe serviset e vendosura: http://mtsp.gov.mk/ns_article-prijavi-semejno-nasisltvo.nspx dhe në SOS numrat e telefonit 070/075/077 141 700.

Nga MPPS-ja i inkurajojmë të gjitha gratë të cilat përballen me çfarëdo lloj forme të dhunës familjare nga partneri i tyre të denoncojnë në 192, SOS linjat, në qendrat për punë sociale ose stacionin më të afërt policor.

“Institucionet u japin prioritet më të lartë denoncimeve të dhunës familjare dhe i ndërmarrin të gjitha masat për mbrojtje të viktimave”, theksohet në kumtesën e MPPS-së.