Motivimi në thelb paraqet bazën e suksesit në arsim

Nga: Zulejha Murati

Motivimi në thelb paraqet bazën e suksesit në arsim”
Një shoqëri e zhvilluar, “merr frymë” nga të rinjtë. Të rinjtë janë mundësia për të ecur përpara. Ato janë zhvillimi, përparimi, progresi. Të rinjtë janë motivimi i një të ardhmeje të suksesshme, i një kombi të zhvilluar, i një historie të lavdishme. Pikërisht jemi ne të rinjtë, sepse ne zotërojmë të gjithë potencialin e duhur për progres, ndryshim e revolucion.
A keni menduar ndonjëherë se çfarë roli luan mënyra se si ju e motivoni vetën në arritjen e qëllimeve tuaja?
Është ndoshta një pyetje e rëndësishme për t’ia thënë përgjigjen, sepse kjo do t’ju ndihmojë të qëndroni të qëndrueshëm në rrugën e qëllimeve tuaja.
“Motivimi është çelësi për të qenë i suksesshëm dhe për të arritur qëllimet.”
Bota ndryshohet nga shembujt e njerëzve,sepse jan ata që një libër që dëshirojnë ta lexojnë por ende nuk është shkruar,e shkruajnë vet.
Normalisht fakti se sa jeni te gatshëm të qëndroni dhe të përshtateni me rrethanat e jetes percakton nëse do të fitoni ose jo.
Formula e cila unë e kam emëruar si “formula S3” do ju ndihmojë ti balanconi faktorët kryesorë për një mënyrë jete të sukseshme.
1.Sukses-cakto disa kritere për përkufizimin e suksesit për ty.

2.Strategji-krijo një plan për të arritur balanc mes punës dhe jetës tënde.

3.Sinergji-sigurohu që të jesh i fokusuar në marrëdhënie dhe bashkëpunime kreative me ata që të rrethojnë.

Formimi i njeriut dhe shoqërisë së suksesshme është një çështje e vjetër. Nëse sukses don të thotë të arritura ne jetë,atëherë shtrohet pyetja se cila është rruga që të shpie deri tek suksesi.

Ne Amerikë disa punëtorë kishin lexuar nje libër, ‘çelsi i suksesit’, dhe i kishin zbatuar këshillat e tij, vizualizonin qëllimet e tyredhe gjat gjithë kohës mendonin për të . Por pasi kaloi kohë panë që rezultatet që dëshironin nuk dukeshin askund. Mendonin se suksesi do iu vinte në pjatë argjendi vetëm për faktin se mendonin gjatë gjithë kohës për të. Pra për të mos rënë në konfuzione të tilla duhet ta qartësojnë thelbin e sekretit të suksesit.

Gjëja e parë që duhet ta kemi të qartë është kuptimi i fjalës sukses.

Sukses don të thotë të arrish të gjitha ëndrat dhe qëllimet e tua personale.

Pra nga kjo del që suksesi nuk është e njejta gjë për të gjithë. Per dike suksesi është të bëhet ambasador,për dikë mjek kurse për dikë tjetër është të behet lojtar i skuadrres së Barcelones. Ëndrrat jane plani final, pra vizioni përfundimtar,kurse qëllimet janë ata të cilat nëse arrijnë të përcaktohen kontribuojnë shumë në realizimin e ëndrrave. Pra në shembullin që përmendëm më parë në qoftë se dëshiron të bëhesh ambasador qëllimet e përcaktuara do të jenë: te diplomohesh për shkenca politike, të zotërosh aftësi shumë të mira komunikuese, të mësosh disa gjuhë të huaja, etj.

Rruga e suksesit është si ajo thënia latine “per aspera ad astra”(Nëpër therra deri në yje!) Pra sukseset nuk arrihen drejtë për së drejti.Rruga drejt tij nuk është e njëjtë për të gjithë,ajo kërkon punë të vazhdueshme dhe votëbesim të plotë.

Dua të potencoj një shembull të thjeshtë për të sqaruar më lehtë se për çka bëhet fjalë.

Ti marim shembull ata që kanë mësuar të ngasin makinën dhe asnjëri prej tyre nuk ka arritur të mësojë që me vendosjen e parë të duarve në timon,por kanë arritur të mësojnë përmes shumë provave të dështuara deri sa kan gjetur mënyrën e duhur.

Shembull:nëse njërit i duhen njëzet prova të dështuara për të arritur qëllimin kurse tjetrit pesëdhjetë,por kryesorja qëne fund që të dy do arrijnë qëllimin e paraparë.

Sigurisht numri i provave mvaret edhe nga aftësitë personale dhe eksperiencat e mëparshme.

Pra të theksojmë:

*Suksesi mvaret nëse do të jesh ne gjendje te provosh numrin e duhur të provave deri sa të gjesh metodën e saktë për realizimin e qëllimit.

*Ndërkohë që provon dhe dështon fikso gabimet që të përmirësohesh në përpjekjen tjetër.Vetëm në këtë mënyrë do të mësoni se çfarë jep rezultate dhe çfarë jo.

*Jeni fleksibil edhe kur e shihni që një metodë nuk funksionon,atëherë provojeni një metodë tjetër,përndryshe nuk do të mësoni kurrë metoden se si arrihet apo si bëhet diçka.

Atëherë dua të përmend një rast nga jeta e një shkrimtari që ndoshta të gjithë nje e njohim,Çarls Dickens.

Baby Boo