Mjekët kërkojnë ligj për mbrojtjen shëndetësore

Shoqata e mjekëve shqiptarë të Maqedonisë kritikon ashpër rritjen prej 5% të pagave të mjekëve për të cilën ditë më parë njoftoi ministri i Shëndetësisë Filipçe. Ata kërkojnë që në këtë rritje të përfshihen të gjithë mjekët dhe jo vetëm një pjesë e tyre. Përllogaritja e kujdestarive në rritjen e përqindjes së rrogës sipas tyre nuk është e arsyeshme, meqë jo secili mjek mund të kujdestarojë. Drejtuesit e kësaj shoqate kërkojnë që definimi i pagave si dhe të drejtat e tyre të garantohen dhe të mbrohen me Ligj.

Baby Boo