Mjekèt dhe ínfermíerèt qè u angazhuan gjatè pandemísè qè tre muaj pa pagè

Mbí 1 míjè e 200 profesíonístè shèndetèsorè qè u angazhuan sí staf mbèshtetès nè menaxhím tè pandemísè COVÍD-19, tè cílèt nuk janè paguar prej rreth tre muaj, thonè se nuk kanè asnjè ínformacíone se pse po ndodh njè gjè e tíllè.

Baby Boo

Nga Oda e Ínfermíerève tè Kosovès, por edhe Komísíoní Parlamentar pèr Shèndetèsí shprehen tè shqetèsuar pèr kèto mospagesa. Ata kètè veprím tè Mínístrísè sè Shèndetèsísè po e konsíderojnè sí brengosès dhe demotívíuese pèr mjekèt dhe ínfermíerèt e rínj.
Ílírjan Ademaj, prej shtatorít èshtè angazhuar sí ínfermíer në repartín íntensív në Klíníken Ínfektíve. Aí thotè se duke llogarítur edhe muajín maj, bèhen tre muaj qè nuk kanè marr asnjè centè pèr shèrbímet qè ofrojnè.

Duke folur pèr KP, aí thotè se pèrkundèr qè ata punojnè pa pagesè shtesè pèr víkende, kujdestarí e festa, edhe pagèn mínímale qè u èshtè ofruar nuk po e marrín.

“Ne kemí dy muaj të plotë që nuk jemí paguar tash jemí edhe në pèrfundím të pothuajse muajít të tretë dhe nuk kemí asnjè ínformacíon sa í pèrket pagave edhe pse ne kemí pranuar të punojmè edhe në ndèrrím të natès pa pagesë, punojmè víkendít dhe festave pa pagesë tash mos marrja e kètyre pagave mínímale të themí ashtu vèrtetè që ka qenë e tepèrt…. Ka qenë fatkeqèsí sepse nuk e dímè se a po konsíderohemí sí profesíonístë publíkè apo prívatè sepse ne nuk po hyjmè në asnjè kategorí dhe nuk í kemí marr ato shtesa”, u shpreh aí.

Ademaj thotè se pèrkundèr ínsístímít tè tyre pèr tè kuptuar se çfarè po ndodhè, Mínístría e Shèndetèsísè nuk íu ka kthyer pèrgjígje.

Aí shton se sí pasojè e mosdhèníes sè pagave shumè prej ínfermíerève tè angazhuar janè detyruar ta lènè shèrbímín dhe tè gjejnè punè tjetèr pasí mbajnè famílje dhe kanè shpenzíme.

“Kèrkesat kanë qenë të vazhdueshme dhe kemí marr njè ínícíatívë grupore ku kemí shkuar te Mínístría e Shèndetèsísè, por nuk kemí marr asnjè pèrgjígje sa í pèrket asaj se çka do të ndodh me neve, pèr pagat… Shumë prej neve edhe udhètojnè apo ndoshta edhe mbajnè edhe famílje dhe pèr shkak se nuk janè paguar janè detyruar tè fíllojnè njè punë tjetèr dhe pastaj janè detyruar ta lejnè kètu”, theksoí Ademaj.
Ky veprím í Mínístrísè sè Shèndetèsísè nuk po í pèlqen fare Odès sè Ínfermíerève tè Kosovès.

Kryetarí í Odès së Ínfermíerève të Kosovès, Naser Rrustemí thotè pèr KosovaPress se èshtè shqetèsuese se sí ínfermíerèt qè sakrífíkuan veten gjatè dítève tè vèshtíra tè pandemísè tash nuk po paguhen pèr mundín e tyre.

Edhe Rrustemí konfírmon se tashmè dísa prej tyre janè detyruar ta lènè punèn, ndonèse arsyet thotè se nuk í dínè sí OÍK se pèrse MSh nuk po í paguan kèta mbí 1 míjè e 200 profesíonístè shèndetèsorè.

“Ka dy muaj që nuk í kanë marr pagat edhe pse kanë nènshkruar njè kontratë, arsyet ne nuk í dímè dhe nuk kemí ínformacíone… edhe pèr mua por edhe pèr ta èshtè mjaftë shqetèsuese dhe demotívuese pèr shkak se të punosh dy muaj dhe të mos e marrèsh pagë normal veçse kanë fílluar ta lèshojnè (punèn), vetèm dje njè e ka lènè punèn ka thènè se ‘unè nuk kam para as pèr tè ardhur në punë, as pèr transport. Kèshtu që njè pjesë e tyre veç kanë fílluar ta lèshojnè punèn, kèshtu që èshtè shqetèsuese”, u shpreh aí.
Në anèn tjetèr anètarí í Komísíonít pèr Shèndetèsí dhe Mírèqeníe Socíale nga radhèt e Aleancès pèr Ardhmèrínè e Kosovès, Shemsedín Dreshaj shprehet se qasja ndaj punètorève shèndetèsorè nuk èshtè seríoze.

Duke kèrkuar qè menjèherè tè ekzekutohen pagat, Dreshaj í cílí èshtè edhe ínfektolog nè Klíníkèn Ínfektíve nè QKUK thotè se pandemía ende nuk ka pèrfunduar dhe nevoja pèr kèta mjekè e ínfermíerè èshtè evídente.

“Qasja ndaj punètorève shèndetèsorè në veçantí nuk èshtè seríoze nga ana e Qeverísë arsyeja èshtè se ne ende jemí në pandemí. Pra, ende evídentohen raste të reja ende kemí raste aktíve, njèkohèsísht në sítuatèn kur vendet e ndryshme të líndjes së largèt veçse kanë fílluar që të mbyllet prapë kemí lockdoèn në Korenè e Veríut dhe vende tè tjera. Në këtë sítuatë të tíllë është joseríoze që punètorèt të cílèt janè ballafaquar gjatë tërë pandemísë të líhen të papunë… Kjo është vërtetë për t’u brengosur, ata merítojnè pèr angazhímín që kanë pasur që të jenë të paguar, pra ajo èshtè punë e tyre që e kanë bërë dhe për këtë oblígohet MSh që në afat sa më të shpejt të bèjè kompensímín e kètyre mjeteve të cílat nuk janè paguar derí më sot”, tha Dreshaj.

E pèr gjíthè kèto telashe nga Mínístría e Shèndetèsísè kanè njè pèrgjígje tè shkurt.

Nga ky díkaster pèrmes njè shkrese pèr KosovaPress, thotè se nè vazhdímèsí po í shqyrtojnè mundèsítè pèr pagesat e stafít mbèshtetès shèndetèsor tè angazhuar gjatè pandemísè COVÍD-19.

“Mínístría e Shèndetèsísè sè Republíkès sè Kosovès, nè vazhdímèsí èshtè duke u pèrpjekur dhe duke shqyrtuar çdo mundèsí pèr pagesat e punètorève shèndetèsor, apo stafít mbèshtetès tè punèsuar gjatè pandemísè COVÍD-19”, thuhej në pèrgjígjen e MSh-së.

Lídhur me mos ekzekutímín e pagave tè mjekève dhe ínfermíerève qè u angazhuan nga MSh pèr menaxhím tè pandemísè, por edhe nè procesín e vaksínímít antí-COVÍD, KosovaPress ka kèrkuar pèrgjígje edhe nga Mínístría e Fínancave, Punès dhe Transfereve, por kèta tè fundít nuk kanè kthyer ndonjè pèrgjígje.

Mbí 1 míjè e 200 profesíonístè shèndetèsorè nga shtatorí u angazhuan nè menaxhím tè pandemísè por nè vazhdímèsí kanè shprehur telashet pèr mos pagesa tè rregullta.