Mìtrovìcè, vret babaìn dhe vèllaìn

Vrasje e dyfìshtè ka ndodhur nè orèt e hershme tè mëngjesìt tè sotèm nè njè famìlje nè verì tè Mìtrovìcès. Vìktìmat janè babè e bìrè, derìsa ì dyshuarì èshtè djalì tjetèr ì tè njèjtès famìlje.

Lajmìn e ka konfìrmuar zèvendësdrejtorì rajonal ì Mìtrovìcès Verìore, Besìm Hotì.

Baby Boo