Miratohet rishikimi i buxhetit, fillon realizimi i masës së katërt ekonomike

Rishikimi i buxhetit kaloi procedurën parlamentare dhe hapi rrugën për zbatimin e masave nga pakoja e katërt ekonomike.

Baby Boo

Një pjesë e këtyre masave mund menjëherë të realizohen, ndërsa për një pjesë të tyre edhe përkundër miratimit të rishikimit të buxhetit

nevojiten edhe ndryshime ligjore me të cilat janë të rregulluara, të cilat gjithashtu janë në procedurë kuvendore.