Meta u jep pasaportat e Shqipërisë Fatmir Sejdiut dhe Jakup Krasniqit


Presidenti i Republikës i ka dhënë shtetësinë shqiptare disa personaliteteve të politikës së Kosovës. Kështu, sipas dekretit të kreut të shtetit, shtetësinë shqiptare e kanë përfituar ish-presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu dhe ish-kryeparlamentari, Jakup Krasniqi.

Presidenti i Parë i Republikës së Kosovës, Fatmir Nexhmi Sejdiu, ka përfituar me kërkesën e tij shtetësinë shqiptare. Bashkë me ish-presidentin, shtetësinë e ka marrë edhe gruaja e tij Nezafete Sejdiu dhe djali Bardhyl Sejdiu.

Dhënia e shtetësisë shqiptare i është akorduar edhe ish-kreut të parlamentit dhe ish-presidentit në detyrë të Kosovës, Jakup Januz Krasniqi. Ashtu si Sejdiu, dhënia e shtetësisë për Krasniqin është dekretuar pas kërkesës së tij, së bashku me anëtarët e familjet, gruan dhe tre fëmijë.

DEKRET

Nr. 10818, datë 25.6.2018

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË

SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe të nenit

93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9 e nenit 20, të ligjit

nr. 8389, datë 5.8.1998, “Për shtetësinë shqiptare”,

të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e

Ministrisë së Brendshme,

DEKRETOJ:

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare, me kërkesë të tyre,

personave të mëposhtëm:

1. Jakup Januz Krasniqi

2. Sevdije Sadri Krasniqi (Shala)

3. Çlirimtare Jakup Krasniqi

4. Gresa Jakup Krasniqi

5. Altin Jakup Krasniqi

DEKRETOJ:

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare, me kërkesë të tyre,

personave të mëposhtëm:

1. Fatmir Nexhmi Sejdiu

2. Nezafete Abdullah Sejdiu (Hoxha)

3. Bardhyl Fatmir Sejdiu