Mësuesja nga qyteti i Negotinës ju mundëson nxënësve mësim online me Bill Gates


Një mësuese nga shkolla fillore “Strasho Pinxhur” e qytetit të Negotinës, Georgina Dimova, gjatë mësimit online, ju ka mundësuar nxënësve të saj një moment të rrallë.
Ajo ka tërhequr vëmendjen pasi ka mbajtur mësim online, në të cilin ka marrë pjesë edhe biznesmeni amerikan, Bill Gates.

Mësuesja Dimova thotë se njohja me biznesmenin më të madh botëror nuk është arritja më e madhe e saj. Për të më e rëndësishme është momenti kur nxënësit njihen me mënyrën e të mësuarit global, përmes lidhjeve.
Në një intervistë për “Zhenski magazin”, Dimova ka treguar se si nxënësit e saj i përgatit që nga shkolla fillore për mësimin global.

Baby Boo