Mësoni këto fakte për Ramazanin


Çdo vit për Ramazan, që nis ditën e nesërme, miliona myslimanë në të gjithë botën agjërojnë për 30 ditë nga mëngjesi në mbrëmje.
Por, ky muaj është shumë më tepër se thjesht agjërim. Më poshtë janë 8 gjërat që ju ndoshta mund të mos i dini rreth muajit të Ramazanit.

1). Ramazani është muaji i nëntë i kalendarit islamik. Është muaji i agjërimit islam, në të cilin myslimanët pjesëmarrës refuzojnë të hanë, pinë dhe kryejnë aktivitete intime nga agimi deri në perëndim të diellit.

2). Gjatë Ramazanit, myslimanët kërkojnë falje për mëkatet e së kaluarës, luten për udhëzime dhe ndihmë në rezistencën ndaj të këqijave të përditshme dhe përpiqen të pastrohen nëpërmjet vetëpërmbajtjes dhe veprave të mira.

3). Muslimanët duhet gjithashtu të luten sa herë që munden gjatë Ramazanit, si dhe të lexojnë Kuran.

4). Gjatë agjërimit, myslimanët mund të hanë vetëm dy vakte në ditë, njëra para lindjes së diellit dhe tjetra pas perëndimit të diellit.

5). Në krahasim me kalendarin diellor, datat e Ramazanit ndryshojnë, duke u zhvendosur rreth dhjetë ditë çdo vit në varësi të hënës.

6). Pritet që myslimanët të fillojnë të zbatojnë ritualin e agjërimit sapo të arrijnë moshën e pjekurisë, për sa kohë që ata janë të shëndetshëm. Të moshuarit, të sëmurët kronikë dhe të sëmurët mendorë janë të përjashtuar nga agjërimi.

7). Dita më e rëndësishme e Ramazanit është Nata e Kadrit ose Nata e Fuqisë, e cila zhvillohet gjatë dhjetë ditëve të fundit të Ramazanit. Myslimanët besojnë se kjo është kur ajetet e para të Kuranit iu shpallën Profetit Muhamed.

8). Muaji i Ramazanit është muaj i sakrificës, ku besimtarët janë të thirrur për të ndihmuar njëri tjetrin.