Mësimdhënësit në Ohër infektohen me Covid-19, 177 nxënës në izolim


177 fëmijë nga shkolla fillore “Bratstvo Edinstvo” nga Ohri janë në izolim për shkak të kontakteve me mësuesit pozitivë.
Informacioni u konfirmua nga drejtori i shkollës, i cili thotë se shkolla zbaton plotësisht protokollet e rekomanduara nga komisioni për sëmundjet infektive, por për shkak të një rre*ziku të vogël, nxënësit vendosën të ndjekin mësimet online për një periudhë të caktuar kohe.

“Po flasim për nxënës nga klasat lëndore, gjashtë klasa nga shkolla rajonale në Leskajca (dy nga klasa e gjashtë, e shtatë dhe e nëntë) dhe paralelet nga klasa e gjashtë, e shtatë, e tetë dhe e nënta nga shkolla qendrore, nxënësit që ndjekin mësimet në gjuhën turke”, thotë për “Ohrid 1” drejtori i shkollës Xhamal Mehmed.
Mehmed thotë se 98 nga stafi mësimdhënës janë imunizuar dhe se profesorët që janë aktualisht në izolim kanë marrë dy doza të vaksinës.