Më nuk do të jetë prokurore Vilma Ruskova! U shkarkua sot

Villma Ruskoska është shkarkuar nga funksioni i prokurores, mëson TV21.

Komisioni për përcaktimin e përgjegjësisë disiplinore të prokurorit publik në kryerjen e funksionit të prokurorit pranë Prokurorisë Publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i përbërë nga 5 anëtarë, me shumicë votash e kanë shkarkuar Villma Ruskoskën nga funksioni i prokurores.

Baby Boo