Me 29 Mars Prokuroria Publike përgjigjet për rastin Alfa


Më 29 Mars Prokuroria Publike do të sjellë përgjigje për rastin Alfa!
Nuk do të lejojmë që padrejtësisht të vuajnë nëeburgje njerëz të pafajshem!
Dëshmitë dhe faktet janë evidente, ngelet vetëm shqyrtimi i tyre nga ana e Prokurorisë, dhe kjo lendë të kthehet në rigjykim!
Në të gjithë sëbashku do t’i dalëm ballë kësaj beteje, për të vazhduar me një beteje tjeter (rastin e radhes qe po e shqyrtoj ne Pa Censurë, i cili nuk do të shfaqet para marrjes se një epilogu për rastin Alfa)
Ne se bashku do kerkojme drejtesi!