Mbeturinat e pa pastruara në Tetovë, qytetarët i ndezin kontinjerat

Mbeturina të pa pastruara në rrugët e qytetit të Tetovë, kanë filluar që të ndizen nga qytetar të pa ndërgjegjshëm.

Baby Boo

Si rrjedhojë këto kontinjer plastike, bëhen jo funsional pas këtij veprimi!
Përpos erës që kundërmon edhe mos përgjegjësia qytetare shkatërrojnë çdo ditë e më shumë qytetin tonë!