MASH: Mbështetje nga akademikët, profesorët, mësuesit dhe organizatat në debatin për reformat në arsim

Akademikët, profesorët e universiteteve, përfaqësuesit e instituteve, mësuesit, drejtorët dhe përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile i dhanë mbështetje të fortë konceptit të ri të arsimit fillor në debatin publik të mbajtur në Kuvend, tha Ministrja e Arsimit dhe Shkencës. Petar Todorov nga Instituti i Historisë Kombëtare në debat mbështeti konceptin dhe hapi pyetjen pse ne mësojmë histori në arsim dhe pse duhet të jetë një pjesë e rëndësishme e arsimit.

Baby Boo

“Unë mendoj se është shumë tradicionale kuptimi i së kaluarës, i cili në botën e zhvilluar në shoqëritë demokratike tashmë është kapërcyer, ose po ndryshon. Koncepti i ri në këtë lëndë, i cili parashikon integrimin e historisë, gjeografisë, edukimit qytetar, do të eliminojë mangësitë, kryesisht në plan-program, por edhe në librat shkollorë. Todorov tha se Koncepti duhet të promovojë dhe zhvillojë barazinë, tolerancën ndëretnike, mirëkuptimin për të tjerët, kulturat dhe vlerat e tyre përmes të cilave do të ndërtohen qytetarë të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm.

“Luftërat dhe interesat kombëtare nuk përfundojnë me sovranitetin politik, luftërat kombëtare për interesa janë gjithashtu luftëra për barazinë gjinore, të drejtat e njeriut, të drejtat e komunitetit, grupe të margjinalizuara, luftëra për të mos politizuar historinë dhe akuzuar të tjerët si më pak maqedonas dhe tradhtarë”, tha Todorov.