Maqedonia përballet me mungesë të çerdheve për fëmijë


Rreth 8000 fëmijë në Maqedoni janë në listën për pritje për regjistrim nëpër çerdhe. Kështu thonë të dhënat me të cilat disponon Ministria për Punë dhe Politika Sociale (MPPS).

Prindërit e rinj përballen me problemin e regjistrimit, dhe për këtë, ata presin edhe deri një vit, për të siguruar një vend për fëmijën e tyre.

Ky problem shfaqet për shkak të mungesës së çerdheve ose për shkak të kapacitetit të pamjaftueshëm që e kanë. Kjo mund të tejkalohet me zgjerimin e çerdheve ekzistuese, apo me ndërtimin dhe hapjen e të rejave.

Në fund të prillit, në 66 çerdhe shtetërore në 55 komuna, janë regjistruar gjithsej 36 mijë fëmijë. Sipas paralajmërimeve, çerdhet e reja duhet të ndërtohen me para të Bankës Botërore.

Në lidhje me këtë, ministri i Financave, Dragan Tevdovski thotë se një nga projektet më të rëndësishme është ndihma prej 35 milionë dollarëve nga kjo bankë, për hapjen e çerdheve të reja dhe rinovimin e atyre ekzistuese.

Ndërsa vetë MPPS-ja ka ndarë rreth 41.6 milionë denarë (rreth 700 mijë euro), për ndërtimin, përshtatjen dhe përgatitjen e çerdheve për fëmijë.

Baby Boo