Maqedonia dhe Shqipëria me paga më të ulta në rajon


Shtetasi e Maqedonisë dhe të Shqipërisë marrin paga më të ulta në rajon, theksohet në raportin e Qendrës hulumtuese “Demostat”.

Me pagë mesatare prej 383 euro, Maqedoni është e fundit në rajon. Mesatarja në BeH është 440 euro, në Serbi 422 euro, në Malin e Zi 512 euro, në Kroaci 832 euro, Slloveni 1.077 euro, Bullgari 457 euro. Shtetasit e Shqipërisë marrin 378 euro. Grekët edhe pse kishin masa për kursim, pagat mesatare janë 917 euro. Në Hungari pagat janë 703 euro, kurse në Rumani 535 euro.

Më dramatike janë krahasimet në vendet më të fuqishme të Evropës. Në Britaninë e Madhe paga mesatare është 1.990 euro, në Francë 2.157 euro, në Gjermani 3.771 euro, Itali 1.758 euro, Austri 2.324, Danimarkë 3.270 euro.