Linjë telefonike falas për raportim të shk*eljes të së drejtës së votimit në Maqedoni

Në Zyrën e Avokatit të Popullit në ditën e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare nga ora 7:00 deri në ora 21:00, do të funksionojë linja telefonike falas: 0800-54321 ku qytetarët do të mund të raportojnë çdo sh*kelje të së drejtës së votimit.

Baby Boo

Nga Shërbimi për shtyp i Avokatit të Popullit njoftojnë se të gjitha shtatë zyrat e Avokatit të Popullit në Shkup, Manastir Kërçovë Kumanovë Strumicë,Tetovë dhe Shtip do të jenë të hapura për qytetarët me qëllim që t’u ndihmohet atyre në realizmin dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre zgjedhore