“Lëvizja për ajër të pastër” të premten, në orën 12:05 do të bllokojë DIOXIN-it FURAN-it, “Drisla”

“Lëvizja për ajër të pastër” të premten, në orën 12:05 do të bllokoj para derës së emituesit më të madh potencial të DIOXIN-it dhe FURAN-it, “Drisla”, për 15 minuta.

Baby Boo

Ata kërkojnë:

1. Të ndryshohet rregullorja për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese, duke e harmonizuar atë me normat e BE-së (dioksinatet, formaldehidet, furanet).
2. Rregulloret për emetimet industriale dhe aplikimi i praktikave më të mira të prodhimit për atë sektor, duhet të miratohen sa më shpejt që të jetë e mundur.
3. Ndërprerja e marrëveshjes me koncesionerin italian, për shkak të dështimit dhe mosrealizimit asgjë nga marrëveshja.

Ne japim një afat prej 15 ditësh për të përmbushur këto kërkesa.
Në rast mos përmbushjeje, hapi tjetër është bllokimi i Qytetit të Shkupit dhe ngritja e një padie.