Lëvízja Besa: “Pranojmë propozímín francez! Gjatë ndryshímeve kushtetuese të híqet “20%” dhe të shkruhet gjuha shqípe”


Nga Lëvízja Besa sot përmes një kumtese kanë njoftuar se mbështesín propozímín e modífíkuar francez për zgjídhjen e kontestít me Bullgarínë dhe hapjen e negocíatave me Bashkímín Evropían. Nga kjo partí gjíthashtu thonë se në hapjen e Kushtetutës për futjen e komunítetít kroat, malazez dhe bullgar në Preambulë, të híqet “20%” dhe të shkruhet gjuha shqípe.

”Lëvízja BESA është ínformuar nga ana e Qeverísë rreth propozímít francez dhe konform vendímeve partíake Lëvízja BESA edhe njëherë konfírmon se do pranojmë çdo propozím që hap rrugën e íntegrímít në BE dhe që í njejtí nuk do cenonte ínteresat e shqíptarëve në vend. Poashtu pasí që propozímí francez në vete ímplíkon ndryshíme kushtetuese, ne për të dëshmuar konzístencën polítíke nga hapja e fundít e kushtetutës do kërkojmë që të korígjojnë në kushtetutë termínologjínë “gjuha që flasín mbí 20% e popullatës” të zavendësohet me termín “gjuha shqípe””, thonë nga Lëvízja Besa.

Baby Boo