Lèngu mè í shtrenjtè nè botè èshtè lotí. Aí pèrbèhet nga 1% ujè dhe 99% emocíon. Ndaj, mendoní mírè pèrpara se tè lèndoní díkè..!

THENIE
Lèngu mè í shtrenjtè nè botè èshtè lotí. Aí pèrbèhet nga 1% ujè dhe 99% emocíon. Ndaj, mendoní mírè pèrpara se tè lèndoní díkè..!
Nga Esmeralda Bírçaj, eksperte e shèndetít mendor

Baby Boo