Largim ose legalizim të përmendores së Aleksandrit të Madh


Përmendorja “Ushtari në kalë” apo e njohur si përmendore e Aleksandrit të Madh por edhe “Porta Maqedonia” që ndodhen në Qendër të Shkupit, janë ndërtime ilegale, andaj duhet ose të hiqen ose të legalizohen. Kështu deklaron kryetari i Lidhjes së Arkitektëve, Martin Panovski, i cili po ashtu ishte dhe pjesë e komisionit për analiza të projektit kontrovers “Shkupi 2014”. Në intervistë për Radion Evropa e Lirë, Panovski thotë se grupi punues për projektin “Shkupi 2014”, ka për detyrë të verifikojë keqpërdorimet eventuale gjatë marrjes se lejeve për ndërtim, respektivisht për procedurat rreth ndërtimit.

“Mendoj se tek të gjitha objektet ose skulpturat e analizuuara deri më tani evidentuam se procedurat që nga fillimi janë kundërligjore. Në këtë mënyrë, të gjitha ndërtimet e projektit “Shkupi 2014” që i kemi hetuar deri më tani, mund të llogarisim se janë ndërtime ilegale. Nga vetë fillimi,që ka të bëjë me kompetencat për vendosjen e përmendoreve, shohim se asnjëra nuk është vendosur përmes Kuvendit, i cili është kompetent për vendosjen e përmendoreve, të gjitha janë vendosur osenga Komuna ose nga Qyteti. Nga ky moment e më tej gjithçka duhet të jetë e pavlefshme, dhe në fund, çka me këtë pjesë? Mendoj se do të jetë vendim politik jo profesional”.

Panovski nga Lidhja e Arkitektëve thotë sederi më tani janë përgatitur raportet për “Ushtarin në kalë”, “Portën Maqedonia” dhe për skulpturën te Ministria e Transportit dhe Lidhjeve ku është familja e Aleksandrit të Madh. Megjithatë ai nënvizon se çështja e dokumentacionit është shumë e ndërlikuar, gjë që pengon analizimin e procedurave për vendosjen e tyre.

“Për fat të keq ende nuk mund t’i marrim as projektet e këtyre, për shkak se aq shumë është e tollovitur puna sa që nuk dihet se ku janë. Sepse vendimi i komunës është në emër tjetër, projekti në emër tjetër ndërsa leja në emër të tretë”.

Panovski thotë se për momentin ato objekte janë pa leje, dhe me ligj mund të largohen menjëherë. Mirëpo ai nënvizon se Komunat kanë edhe një mundësi tjetër që të legalizojnë ato objekte përderisa ligji për legalizim ende është në fuqi. Mefail Ismaili /SHENJA/