Kushtrim Ramadani, anëtar i ri i Komisionit Rregullator


Qeveria e Republikes se Maqedonise ne seancen e saj te 75-te vendosi qe t’i propozoje Kuvendit perberjen e re te Komisionit Rregullator, përcjell Fakte.
Sig informojne nga pres qendra e
Qeverise, per kryetar te ri propozohet Marko Bislimoski, ndersa anetar Natasha Veljanovska, Atanasko Tuneski dhe Kushtrim Ramadani.

Ne seancen e sotme qeveria emeroi Aleksander Dameskin drejtor ne burgun e Prilepit.

Baby Boo