Kujdes çfarë konsumoni! Produkte të mykura, të prishura, shumë të rrezikshme!

Pas publikimit të thirrjes në Pa Censurë që të denoncojë, gjithsecili produktet me afat të skaduar që ka blerë së fundmi kanë arritur shumë raportime.

Denoncimi i një numri të madh të produkteve që blerë qytetarët me afat të skaduar, duhet të alarmojnë inspektoriatin e tregut që të del në teren.

Deri më tani, inspektoriati ka dështuar në punën e tyre. Ata lejojnë që të konsumohen produkte të ndaluara për të mitur nga të miturit si dhe të kemi në treg produkte me afat të skadua.

Deri sa inspektoriati të merr masa, Pa Censurë do të vazhdojë intenzivisht të kritiko dështimin e tyre në teren!

Baby Boo