Kthimi në punë i të sëmurëve kronin, ja si do të zhvillohet!

Komisioni për Sëmundje Infektive dhe Ministria e Shëndetësisë të publikojnë listë të kormobiditeteve të cilat janë vërejtur te të vdekurit nga Kovid-19 (ato diagnoza në mënyrë adekuate të lirohen edhe më tutje nga puna), një pjesë e të sëmurëve kronik të cilët janë me rre*zik më të lartë të vde*kshmërisë nga Kovid-19 të mbesin të liruar nga puna (lista e sëmundjeve kronike më të rrez*ikuar të dorëhohet nga klinikat adekuate deri te Komisioni për Sëmundje Infektive), ndërsa kthimi në punë i të sëmurëve kronik të zhvillohet sipas kritereve të caktuara, sepse të gjithë pacientët me sëmundje kronike nuk janë me rre*zik të lartë.

Baby Boo

Këto janë pjesë e kërkesave të shumë shoqatave të pacientëve në lidhje me rekomandimin e Komisionit për kthim në punë të të sëmurëve kronik, të cilët, siç kumtuan, sot i kanë dorëzuar deri te Ministria e Shëndetësisë, Komisioni përi Sëmundje Infektive…Shoqatat sot mbajtën onlajn mbledhjen.