KSHZ: Po fshihen personat e vdekur nga Lista Zgjedhore

59 persona nga Komuna e Kisella Vodës, Studeniçanit, Sopishtes dhe Zelenikovës do të fshihen nga Lista Zgjedhore. Sipas informatave të zyrës rajonale deri tek ata kanë dorëzuar sipas detyrës zyrtare lokale të Drejtorisë për Evidentim Amë pas fillimit të kontrollit publik për referendumin e vjeshtës, njofton Portalb.mk.

Sigma Doors

Sipas shqyrtimit publik të Listës Zgjedhore të KSHZ-së nga 9 deri më 12 gusht, vendimi për fshirje nga Lista Zgjedhore është miratuar për 47 persona, ndërkaq dje atje janë dorëzuar certifikatat e vdekjes për edhe 22 persona. Përveç këtyre 4 komunave, kërkesë për fshirje të 7 personave nga Lista Zgjedhore deri më 12 gusht kanë dorëzuar edhe 18 komuna tjera më të mëdha në vend.

Përveç personave të vdekur, fshirje nga Lista Zgjedhore mund të bëhet edhe në bazë të shtetësisë. Por, në tre ditët e para të shqyrtimit publik të Listës Zgjedhore, kërkesë të tillë nuk ka pasur në asnjë zyrë të KSHZ-së.