KSHZ: Jehona e votuesve deri në ora 13:00 është …

Deri në ora 13:00, gjithsejtë kanë votuar 432 026 qytetarë apo 23.81 për qind e votuesve. Sipas njësive zgjedhore , njësia e tretë ka jehonën më të madhe të votuesve deri ën ora 13:00, ndërsa jehonë më e ulët është regjistruar në njësinë e 6 zgjedhore me vetëm 15.58 për qind.

Baby Boo

Njësia e Parë Zgjedhore 27.09 %
Njësia e Dytë Zgjedhore 21.64%
Njësia e Tretë Zgjedhore 28.92%
Njësia e Katërt Zgjedhore 27.45%
Njësia e Pestë Zgjedhore 23.11%
Njësia e Gjashtë Zgjedhore 15.58 %

Zëdhënësi i KSHZ-së Admir Shabani deklaroi se deri në këto momente në KSHZ nuk është denoncuar asnjë parregullsi zgjedhore.