Kosovari që ishte në bu*rg në Siri ke*qtraj*tohet dhe sëm*uret – transferohet në Kosovë

Kosovari Roland Zeka ishte duke u mbajtur në bu*rg në Siri i aku*zuar për veprën pen*ale “Orga*nizim dhe pjesëmarrje në grupe ter*roriste”.

Baby Boo

Mirëpo i parabu*rgosuri kishte prob*leme të rë*nda shëndetësore dhe sipas informatave nga Pol*icia e Kosovës ai kishte pasur ke*qtra*jtime të ndryshme gjatë qëndrimit atje.

I njëjti sot është transferuar nga Siria për në Kosovë.
Mësohet po ashtu se i parabu*rgosuri Zeka është në gjendje të rë*ndë edhe rën*duar nga ana psikologjike dhe fiz*ike.
Ai është dërguar drejt në bu*rg në Kosovë.