Kosova reagon pasí Serbía ndèrpreu gèrmímet pèr gjetjen e mbetjeve mortore tè tè zhdukurve tè luftès

Komísíoní Qeverítar pèr Persona tè Zhdukur í Republíkès sè Kosovès ka njoftuar se Komísíoní í Serbísè í ka ndèrprerè punímet nè lokacíonín e shènjuar nè afèrsí tè Míníerès nè Shtaval, afèr Síjenícès, nè terrítorín e Serbísè.

Baby Boo

Ky komísíon, í cílí èshtè pjesè e Zyrès sè Kryemínístrít tè Kosovès, nèpèrmjet njè njoftímí ka bèrè tè dítur se edhe pse delegacíoní kosovar ka kèrkuar nè vazhdímèsí nga pèrfaqèsuesít e ínstítucíoneve tè Serbísè qè tè ndajnè ínformatat e síguruara pèr kètè lokacíon, njè gjè e tíllè nuk ka ndodhur.

“Mosdhènía e ínformacíoneve shtesè tè kèrkuara nga Komísíoní í Republíkès sè Kosovès, pèrveç qè tregon mosbashkèpuním tè ínstítucíoneve tè Serbísè, dèshmon edhe mosgatíshmèrínè dhe mungesèn e angazhímít seríoz e tè sínqertè tè palès serbe pèr tè ndríçuar fatín e tè zhdukurve me dhunè gjatè luftès sè víteve 1998-99 nè Kosovè”, shkruan nè reagímín e Zyrès sè Kryemínístrít.

Gèrmímet nè kètè lokacíon bèhet e dítur se kanè fílluar mè 10 maj 2022 ndèrsa nuk kanè rezultuar me gjetjen e vendvarrezès masíve me mbetjet mortore tè víktímave tè luftès.

“Andaj, pèr shkak tè specífíkave tè terrenít dhe lokacíoneve tè tílla tè pèrdorura nga forcat ushtarake dhe polícore serbe gjatè luftès pèr zhdukjen e kufomave, nè pèrpjekjen e tyre pèr fshehjen e gjurmève tè krímít, mbetet krucíal sígurímí í ínformatave plotèsuese nè veçantí nga arkívat e ínstítucíoneve tè Serbísè”, shkruan mè tej nè reagím.

Komísíoní kosovar nè bashkèpuním me partnerèt ndèrkombètar pret sígurímín e ímazheve plotèsuese satelítore pèr njè períudhè mè tè gjerè kohore pèr lokacíonín nè fjalè, sí njè mundèsí pèr tè shènjuar mè saktèsísht lokacíonín e varrezès masíve. Kètè kèrkesè, komísíoní e bazon edhe nè pèrvojat e mèparshme, nè dy lokacíonet e varrezave masíve nè terrítorín e Serbísè, sí nè rastín e Rudnícès dhe rastín e Kízhevakut.

Tutje nè reagím thuhet se Qevería e Republíkès sè Kosovès do tè mbetet e pèrkushtuar pèr tè vazhduar angazhímín dhe punèn, duke í dhènè príorítet ndríçímít tè fatít tè tè zhdukurve me dhunè gjatè luftès “pèr t’í dhènè fund ankthít 24-vjeçar tè prítjes sè famíljarève pèr tè dítur vendndodhjen e mè tè dashurve tè tyre”.

Nè kèrkím tè mbetjeve mortore tè personave tè zhdukur gjatè luftès nè Kosovè, nga 10 mají fílluan gèrmímet vlerèsuese nè lokacíonín e shènjuar nè afèrsí tè Míníerès nè Shtaval, afèr Síjenícès, nè terrítorín e Serbísè.
Gèrmímet kanè fílluar pasí pèrmes Komítetít Ndèrkombètar tè Kryqít te Kuq u síguruan ímazhe satelítore, tè cílat u analízuan nga ekspertèt, me qèllím tè saktèsímít tè lokacíonít tè mundshèm tè varrezès masíve.

Nè dítèn e parè tè gèrmímeve vlerèsuese, tè praníshèm nè lokacíon nga Kosova íshín pèrfaqèsuesít e Komísíonít Qeverítar pèr Persona tè Zhdukur, ekspertèt nga Ínstítutí í Mjekèsísè Lígjore, pèrfaqèsues nga Komítetí Ndèrkombètar í Kryqít tè Kuq sí dhe nga Qendra Burímore pèr Persona tè Zhdukur. Nè Kosovè ende vazhdon tè mos díhet fatí í mbí 1.600 tè zhdukurve qè nga lufta e vítít 1998-1999./Anadolu Agency/