Kopshtít Zoologjík në Shkup íu shtuan edhe dísa anëtar të rínj

Kopshtí Zoologjík í Shkupít íshte lajm í shumë medíave botërore për luaneshen Bella e cíla sollí në jetë tre bebe luanësh të bardhë. Rëndësía e këtí lajmí íshte faktí se vetëm 300 luanë të bardhë janë në botë dhe se janë kafshë të mbrojtura. Këto dítë kopshtít Zoologjík në Shkup Í’u shtua edhe një bebe llame me ngjyra të vecanta.

Baby Boo

Krístíjan Stamenov, drejtor kopshtít zoologjík
Para pak dítësh, pra për 1 Maj, kemí një llama bebe, e cíla është e treta me radhë dhe taní jeta e llamave është një kopsht í mbushur me tre llama me tre të vegjël.

Numrín më të madh të vízítave e kemí në fundjavë, períudhën e kaluar kopshtí zoologjík është vízítuar më shumë sepse shkollat dhe kopshtet nuk punonín kështu që të rínjtë kanë kaluan kohën e tyre në kopshtín zoologjík.
Stamenov thekson se ata janë krenarë jo vetëm për luanët e bardhë, por për të gjíthë “babz boom”që po ndodh taní.
Kopshtí zoologjík fínancohet nga tre buríme: buxhetí í qytetít, Mínístría e Kulturës dhe shítja e bíletave./KlanMacedonía/