Kontrolloni nëse u është ndërruar vendvotimi ku duhet të votoni

Për shkak të situatës me virusin korona, një pjesë e vendvotimeve janë ndryshuar për shkak se nuk i lejojnë protokollet shëndetësore. Me rastin e respektimit të rekomandimeve nga autoritetet shëndetësore, për votim në kushte të pranisë së KOVID-19, kryetari i KSHZ-së, Oliver Derkoski, deklaroi se janë siguruar hapësira alternative adekuate që të mbahet procesi zgjedhor.

Baby Boo

Në shkolla ku do të votohet, janë siguruar numër i madh i klasave, derisa në disa komuna janë siguruar edhe salla sportive që të mbahet votimi. Në një pjesë të vogël nga mjediset rurale ku ka numër të vogël të votuesve do të merren me qira edhe objekte private që të mbahet votimi.

Përpara se të votoni, gjithsesi kontrolloni KËTU se ku e keni vendvotimin
http://izbirackispisok.gov.mk/