Kondarko: KSHZ nuk funksionon në bazë të Facebook-ut, por në bazë të ligjit

Boris Kondarko në seancën e sotme të KSHZ-së theksoi se komisioni nuk është një zyrë për humbje-gjetje.

“Kishim zgjedhje të rregullta. I gjithë opinioni mund të shihte jehonën e votuesve. KSHZ-ja nuk është zyrë për humbje-gjetje, kështu që nëse një partie i mungojnë votat t’i kërkojë në KSHZ. KSHZ përcakton votat e qytetarëve. KSHZ-ja respekton vullnetin e qytetarëve. Partitë nuk duhet të ndërhyjnë në politikën e KSHZ-së, ndërsa votat le t’i kërkojnë nga qytetarët. Askush nuk mund të manipulojë parregullsi të pretenduara në punën e KSHZ-së.

Ajo që thuhet në ankesa është një ndërhyrje klasike e politikës në KSHZ, kjo është shpifje për procesin zgjedhor. Ankesat janë plotësisht të pabaza. Kjo vlen edhe për ankesat e refuzuara të partisë “E Majta” dhe për të gjitha ankesat tjera. Të gjitha kanë të njëjtat pohime dhe baza. “KSHZ nuk funksionon në bazë të Facebook-ut, por në bazë të ligjit,” tha Kondarko.

Baby Boo