Komunikacioni zhvillohet nëpër rrugë kryesisht të thata


Qarkullimi nëpër rrugët e vendit po zhvillohet nëpër rrugë kryesisht të thata. Intensiteti i komunikacionit jashtë zonave urbane është mesatar.

LAMM rekomandon shpejtësi të adaptuar, respektim të sinjaleve të përcaktuara të komunikacionit, posaçërisht nëpër gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjes së dheut.

Për shtetasit e Maqedonisë së Veriut të gjitha vendkalimet kufitare janë të mbyllura për dalje nga shteti. Të mbyllura janë edhe të gjitha vendkalimet për hyrje në shtet për shtetasit e huaj, udhëtarë dhe automjete, përveç për automjetet transit dhe transportuese, për përfaqësues të korit diplomatik dhe ata të cilët do të marrin leje përkatëse nga ana e MPB-së, ndërsa paraprakisht mendim të marrë nga ana e Shtabit kryesor koordinues.

Baby Boo