Komuna Saraj shpërndau 25 vendime pune


Sot në ambientet e Komunës së Sarajit u shperndanë 25 vendime pune ku 23 vendime janë për mësimdhënës dhe 2 prej puntorë administrativ.

Kryetari Blerim Bexheti dhe drejtorët e të gjitha shkollave angazhohen për një arsim sa më cilësorë dhe efikas. Arsimtarët në këtë drejtim japin një kontribut të jashtëzakonshëm në edukimin dhe arsimimin e gjeneratave të reja, që është edhe obligim institucional dhe kombëtar. Ne si komunë jemi të përkushtuar dhe angazhohemi që të krijojmë kushte dhe investojmë në infrastrukturën shkollore.