Komuna e Tearcës me njoftin të rëndësishëm për banorët e saj

Njoftohen banorët e Komunës së Tearcës se prej datës 15.08.2022 deri më 21.10.2022 do të mbledhen të dhënat në terren për numrat e rrugëve dhe shtëpive nga Agjencia për Kadastër të Patundshmërisë.

Baby Boo

Apelojmë banorë që të takohen me ekipet që mbledhin të dhënat në terren, t’u japin të dhënat dhe informacionet e nevojshme dhe të lejojnë qasje deri te objektet e tyre.