Komuna e Sarajit me lajm të mirë për banorët e fshatit Bukoviq


Komuna e Sarajit në bashkëpunim me Ndërmarjen Ujsjellës dhe Kanalizime kanë riparuar rrjetin ekzistues të ujësjellësit në dy lagje të vendbanimit Bukoviq.

Njoftimi:
Komuna e Sarajit në bashkëpunim me Ndërmarjen Ujsjellës dhe Kanalizime kanë riparuar rrjetin ekzistues të ujsjellësit në dy lagje të vendbanimit Bukoviq.
Rikonstruimi i rrjetit në tërësi është kryer në gjatësi prej 350m dhe gjithsej janë kyçur 25 shtëpi.