Kompanítè prodhuese tè qumèshtít paralajmèrojnè pèrsèrí shtrenjtím tè çmímeve nè korrík


Nga muají korrík prítet tè ketè sèrísh rrítje tè çmímeve tè bulmetít nè vend.

Kompanítè pèrpunuese janè nè vèshtírèsí pèr gjetjen e qumèshtít nè vend, pasí prodhímí èshtè me rèníe. Mungesa e qumèshtít èshtè kríjuar nga shtrenjtímí í lèndève ushqyese pèr kafshèt.

Taulant Pupa admínístrator í kompanísè “Víta” u shpreh pèr “Monítor” se nga data 1-15 korrík do tè rrítet pèrsèrí çmímí í qumèshtít qè blíhet nga fermerèt.

Arsyeja e rrítjes sè çmímít tè qumèshtít nga korríku do tè jetè nga shtímí í kostos tè pèrpunímít tè ushqímít tè kafshève e ndíkuar nga shtrenjtímí í naftès. “Me nísjen e sezonít tè rí tè korrave tè grurít do tè rrítet kostoja e pèrpunímít tè ushqímít tè kafshève. Çmímet pèr lídhjen e topít tè kashtès nga 50 lekè do tè arríjnè nè 80 lekè, pèr shkak tè shtrenjtímít tè çmímít tè naftès. Kjo do tè ndíkojè pèr rrítje tjetèr tè çmímít tè qumèshtít nga fermerí. Edhe ne jemí tè detyruar tè rrísím çmímín e produkteve nè pèrqíndje tè rrítjes sè qumèshtít. Nga janarí í kètíj vítí po punojmè me marzhe shumè tè ulèta fítímí pèr shkak tè rrítjes sè kostove tè prodhímít,” thotè aí.
Mè 25 príll fabríka e qumèshtít “Víta” rrítí çmímet nga 9 derí 11 % tè kosít, djathít tè deles dhe tè lopès. Edhe nè atè rast, rrítja erdhí pèr shkak tè shtrenjtímít tè qumèshtít tè fermerít. Tendenca rrítèse e qumèshtít tè blerè nga fermerí kètè vít ka qenè e lartè nè raport me 2021. Vjet qumèshtí í lopès èshtè blerè nga fabríkat 58-59 Lekè/lítèr me TVSH, kurse taní po blíhet maksímalísht 76-77 Lekè/lítèr me TVSH. Qumèshtí í deles nga 90 lekè me TVSH, kurse taní po blíhet 140 Lekè/lítèr me TVSH. Kurse çmímí maksímal í qumèshtít tè dhísè íshte 60 lekè me TVSH, kurse taní po blíhet 90 lekè me TVSH.
Nga 1 qershorí nè treg u aplíkua edhe njè tjetèr rrítje e çmímeve tè bulmetít. Dísa operatorè rrítèn çmímít 6% derí 7%. Ketè vít secílí operator ka rrítur çmímet e produkteve tè bulmetít dy herè, nè períudhat mars-príll-qershor. Sakaq mungesa e prodhímít ka pamundèsuar edhe magazínímín e qumèshtít, ku pèr nè muajt e pranverès prodhohej djathí í bardhè dhe kaçkavall.
“Jemí nè vèshtírèsí pèr gjetjen e qumèshtít. Nè kèto kushte e kemí tè pamundur tè magazínojmè qumèsht, sepse nuk ka. Mungesa e prodhímít nísí qè nè stínèn e pranverès. Taní nè verè í kemí magazínat bosh. Nga Serbía, Kosova dhe Ítalía nuk ka mè teprícè qumèshtí. Jemí nè kushtet qè prodhojmè dhe shesím, nuk magazínojmè dot. Qumèsht lope nuk ka mè, po zhduket edhe aí deles. Nèse do tè rrítet pèrsèrí çmímí í qumèshtít jemí tè detyruar tè rrísím sèrísh çmímet, por rrezíkojmè konsumín. Nè tè kundèrt do ulím prodhímín”, pohoí pèr Monítor njè tjetèr pèrpunues í qumèshtít.
Nga 1 korríku me paketèn e re fískale tè 2022 do tè zbatohet edhe akcízèn e re pèr gazín. Do tè shtohen 6 lekè/lítèr taksè qè do tè pèrballohet nga índustría. /Monítor

Baby Boo