Kompania e Koço Angjushev merr 160.000 euro nga Fondi  për inovacione

160.000 euro para shtetërore kanë hyrë në xhirollogarinë e firmës “Kast Invest” ku në të cilën zëvendëskryeministri Koço Angjushev është bashkëpronarë.

Këto mjete janë lëshuar nga Fondi për inovacion dhe zëvendëskryeministri nuk sheh se ka konflikt të interesit. Ai para disa ditëve ishte vet që promovoi këto grante.

Njejtë si Angjushev edhe kompania e deputetit të LSDM-së Hari Lokvenec ka fituar grant prej 162.000 euro. Pa Censurë

Baby Boo