Kjo është gruaja 75 vjeçare nga Zvicra qe i’a mori jetën femiut nga Kosova

Pas kesaj ngjarje, gruaja, 75-vjeçare zvicerane, informoi njerëzit dhe institucionet me telefon përmes një SMS’i ku tha se kishte the rur një fëmijë. Pas kësaj ajo shkoi dhe u dër zua në po lici.

Baby Shop Charli

Por sipas te përditshmes Zvicerane, jan publikuar disa fotografi te 75 vjeçare e cila besohet dhe mendohet se është ajo qe ia mori jetten vogëlushit nga Kosova.

Megjithatë, bazuar në gjetjet fillestare, ka dyshime se aut orja ka probleme psi qike dhe asaj do t’i bëhet një ekza minim psi.kiatrik.

Restorant Burimi  3- Vertok
Sigma Doors