Kështu do të duket komplet Qeveria e re: VMRO, Vlen dhe Znam


Me publikimin e emrave nga të gjitha partitë politike, kështu do të duket qeveria e re që pritet të formohet nga VMRO, Vlen dhe Znam.

Kryeministër: Hristijan Mickoski
Zëvendës kryeministër i parë – Izet Mexhiti
Zëvendës kryeministër për sistem politik – Ljupço Dimovski
Zëvendës kryeministër për Qeverisje të mirë – Arben Fetai
Zëvendës kryeministër – Aleksandar Nikolovski
Zëvendës kryeministër – Ivan Stoilkoviq

Ministër i Punëve të Jashtme dhe Trëgëtisë Ndërkombëtare – Timço Mucunski
Ministër i Financave – Gordana Dimitrievska Koçovska
Ministër i Mbrojtjes – Vlado Misajlovski
Ministër i Transportit dhe Lidhjeve – Aleksandar Nikolovski
Ministër i Punëve të Brendshme – Pançe Toshkovski
Ministër i Arsimit – Vesna Janevska
Ministër i Digjitalizimit – Stefan Andonovski
Ministër i Kulturës dhe Turizmit – Zoran Lutkov
Ministër i Vetëqeverisjes Lokale – Zlatko Perinski
Ministër i Sportit – Borko Ristovski
Ministër i Komuniteteve – Ivan Stoilkoviq
Ministër i Energjetikës dhe Minierave – Sanja Bozhinovska
Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave – Cvetan Tripunovski
Ministër pa resor për Implementimin e strategjisë së romëve – Shaban Saliu

ZNAM
Ministër i Drejtësisë – Igor Filkov
Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratë – Goran Minçov

VLEN
Ministër i Mjedisit Jetësorë dhe Planifikimit Hapësinor – Izet Mexhiti
Ministër i Shëndetësisë – Arben Taravari
Ministër i Integrimit Europian – Orhan Murtezani
Ministër i Ekonomisë dhe Punës – Besar Durmishi
Ministër i Çështjeve Sociale, Demografisë dhe Rinisë – Fatmir Limani