Këshilli Rinor Lokal pret Teuta Arifin!


Meqë përpos profesionit si jurist, unë i takoj edhe botës së artit, do të doja të citoj fjalët e aktorit amerikan, Joe E. Lewis, i cili thotë: “Ju jeni vetëm një herë i ri, dhe nëse punoni si duhet, një herë është e mjaftueshme”.
Qendra Rinore e hapësirës socio-kulturore dhe Këshillit Rinor lokal në Tetovë 💚