Kërcënime në adresë të shqiptarëve që i shpalli gazetarja maqedonase, fajtorë për vdekjen e komitit

Lexo: Gazetarja maqedonase që nxitën urrejtje ndëretnike! Etiketon 2 shqiptarë për vdekjen e “komitit”

Një sërë kërcënimesh, kanë arritur në adresë të dy shqiptarëve  të akuzuar nga gazetarja Stojanova.

“Do të të vrasim”, “Nuk do të shpëtosh gjallë”, janë vetëm disa nga porositë që kanë arritur në adresë të tyre.

Po plasojmë disa nga to:

Baby Boo