Kèngètarja serbe jep 10 míjè euro pèr kèngèn e Ronela Hajatít, ja cíla!

“Leje” èshtè kènga qè Ronela Hajatí sollí nè bashkèpuním me Klement. E publíkuar nè fíllím tè Tetorít, kènga numèron dísa mílíona klíkíme nè Youtube. Mesa duket kènga ka tèrhequr dhe vèmendjen e serbève. Kèngètarja Tea Taírovíc ka publíkuar kèngèn nè versíonín serb.

Baby Boo

Medíat serbe raportojnè se Tea ka paguar 10 míjè euro pèr tè blerè kèngèn e Ronelès, e cíla numèron dísa mílíona klíkíme nè Youtube. Medíat shkruajnè se Ronela u bè e njohur pèr publíkun serb sí pèrfaqèsuesja e Shqípèrísè nè edícíonín e kètíj vítí tè Eurovísíon qè u mbajt nè Toríno. Nuk lènè pa pèrmendur dhe símbolín e Shqípèrísè sè madhe qè kèngètarja bèrí nè fund tè performancès nè Toríno, ndèrsa e cílèsojnè dhe sí njè skandal.