Katër ekspertë gjerman do të përfshihen në he*timin për zj*arrin tr*agjik në Spitalin e Tetovës


Ekipi gjerman nga Shërbimi Federal Kr*iminalistik i cili duhet të arrijë këto ditë përbëhet nga katër anëtarë edhe atë dy kr*iminalistë të forenzikës për he*timin e zj*arreve dhe dy kr*iminalistë për matjen laserike të hapësirave dhe për fotografim.
Këtë e tha zëdhënësi i Qeverisë, Dushko Arsovski në konferencën e sotme për shtyp duke u përgjigjur në pyetje të gazetarëve në lidhje me ekspertët gjerman që do të përfshihen në he*timin për zj*arrin në Spitalin e Tetovës.

Arsovski tha se në MPB përgatitet mbështetje në formën e mjeteve, drafteve, planeve dhe informacioneve të tjera relevante që mund të ndihmojnë në vërtetimin e fakteve.
“Ekspertët gjermanë do të punojnë bashkërisht me kri*minalistët në MPB si mbështetje ndaj PTHP-së gjatë he*timit të vërtetimit të arsyeve për zj*arri në Spitalin Modular në Tetovë”, theksoi Arsovski.