Kasami në takim me pensionistët: “Ata na kanë mësuar se kujdesi për prindërit është obligim”


Kasami sot gjatë ditës vizitoi shoqatën e pensionistëve në Tetovë.
“Ata na kanë mësuar se kujdesi për prindërit është obligim. Kujdesi për pensionisëtët nënkupton kujdes për prindërit tonë. Ata meritojnë shumë më tepër nga ajo që bënë ata dikur për ne”, ka thënë Kasami.