Karposh, policia pe*ngoi një ten*tim për vetëvr*asje


Në Karposh u parand*alua nga ten*timi i një 35 vjeçare me probleme psiqike që t’i japë fund jetës. Policia dhe ekipet e zj*arrfikësve in*tervenuan me kohë dhe shpëtuan atë duke in*tervenuar me litarë prej sipër godinës.

“Kur hymë brenda u ngjitëm shkallëve lartë një kat më sipër që të lëshohemi me litar u informuam nga njësiti policor për in*tervenim të shpejtë që të mos ndërmarrim masa dhe se ata do ta marrin përsipër të gjithë aks*ionin- deklaroi Vlladimir Koçovski, Brigada e Zj*arrfikësve Shkup.

Gjithë këtë situatë nga poshtë po e vështronte e tr*ishtuar e ëma e 35 vjeçares. Ajo ak*uzoi Institucionet se nuk kanë ndërmarrë asgjë. Tha se vajza e saj disa herë ishte në Bardovc por atje nuk i kanë ndihmuar.
Pas in*tervenimit të policisë vajzës iu ofrua edhe ndihma e parë mjekësore ndërsa e njëjta u dërgua në Spital.