Karaga: “20 më parë dhe sot me betimin e 3 shkronjave UÇK”


Artisti Adem Karaga kujton fillimin e lu*ftës më 14 Mars të 2001.
Karaga ka shkruar:
Njëzet vjet më parë dhe sot e njëzet vjet pas,me po të njëjtin betim nën përgjegjësinë e tri shkronjave të arta UÇK…!
Kujtojmë se më 14 Mars të vitit 2001 filloi lu*fta në Maqedoni për të drejtat e moh*uara të shqiptarve!