Ka përafrim të qëndrimeve për rritjen e pagave në sektorin publik


Kryetari i Sindikatës, Slobodan Trendafilov, pas mbledhjes së grupit punues të Këshillit Ekonomik dhe Social në Ministrinë e Financave, deklaroi se ka shqetësim serioz për kërkesat e tyre për paraqitjen e pagave, pagesën e pushimit vjetor për punëtorët në sektorin publik.

“Pas takimeve në një nivel më të lartë, me dy ministra dhe katër përfaqësues të sindikatës, mund të them se ka qasje serioze ndaj ideve dhe kërkesave tona dhe çfarë mund të ofrojë Ministria e Financave dhe Qeveria për kërkesat tona”, tha Trendafilov.

Në mbledhjet e grupit të punës së Këshillit Ekonomik dhe Social në Ministrinë e Financave është diskutuar për metodologjinë e rritjes së pagave në sektorin publik dhe institucionet.

“Jemi afër asaj që po flasim, 14.2 për qind, 12.55 për qind dhe 10.9 për qind si bazë mbi të cilën do të rriten pagat e punonjësve të sektorit publik. Mbetet të shihet nëse do të merret parasysh ndonjë parametër në llogaritjen e pagave dhe të gjithë të punësuarit në sektorin publik do të kenë të njëjtën rritje të përqindjes së pagave nga shtatori”, tha Trendafilov.

Ai shtoi se është rënë dakord që të ketë një takim tjetër javën e ardhshme dhe deri atëherë sindikalistët të konsultohen me organet e tyre dhe të marrin qëndrim dhe të vendosin nëse ajo që diskutuan sot është e pranueshme për sindikatat dhe sektorin publik.